Gezin

Het opvoeden van kinderen is niet gemakkelijk , elk kind heeft zijn behoeften en wensen. Als ouder voel je je niet steeds zelfzeker en ervaar je twijfels over het gedrag van het kind of je aanpak als ouder.

meer info

Koppels

Tussen partners komen vaak communicatieproblemen voor. Door een groter bewustzijn te creëren, worden de verschillen in communicatie tussen partners duidelijk. Ik help je graag verder tijdens de relatietherapie bij mijn psychologenpraktijk

meer info

Gezins-
psycholoog

Het opvoeden van kinderen is niet gemakkelijk , elk kind heeft zijn behoeften en wensen. Als ouder voel je je niet steeds zelfzeker en ervaar je twijfels over het gedrag van het kind of je aanpak als ouder. Als er zich (psychische)problemen voordoen kan het extra belastend zijn voor heel het gezin. Het is ook moeilijk in te schatten of een bepaald gedrag problematisch is of niet en wat de oorzaak is. Het kan dan zinvol zijn om ondersteuning te zoeken.

Samen kijken we dat je grip krijgt op de situatie en leert omgaan met de problematiek van het kind en of uzelf. Vanuit het systeemtheoretisch kader zoeken we samen hoe onderlinge relaties verlopen, hoe je als gezin in interactie gaat met elkaar. We vertrekken vanuit jullie krachten en kwaliteiten om als gezin tot een oplossing te komen.
Er wordt gewerkt met opdrachten om na te gaan hoe jullie het ervaren om de zaken anders aan te pakken dan voordien.

Adoptie en pleegzorg

Elk kind heeft het recht op te groeien in een gezin waar hij op een volwaardige, respect en liefdevolle manier behandeld wordt.
Adoptie- en pleegkinderen  kunnen last hebben van een trauma, hechtingsproblematiek of gedragsproblemen die pas na langere tijd zich in het nieuwe gezin kan uiten.
Ook sociaal wenselijk gedrag kan voorkomen , bijvoorbeeld uit angst weggestuurd te worden. Tevens kan er met agressie gereageerd worden gezien dit de enige vorm van aandacht is die men geleerd heeft.
Door psycho-educatie krijg je als ouders meer zicht op het gedrag en kunnen jullie leren welke aanpak het beste helpt.
Vanuit het systemisch werken gaan we na welke plaats het kind heeft in het nieuwe gezin en wat de invloed is van het gezin/ land van herkomst. Om zo op zoek te gaan naar een positieve omgeving waar het adoptie (pleeg) kind zich verder kan ontwikkelen.

Als adoptie (pleeg)ouder kan je ook geconfronteerd worden met je eigen verleden die vragen en gevoelens kan oproepen. Samen zullen we nagaan welke impact dit heeft op het gezin en op u als individu .

Koppels

In elke relatie kan er spanningen en conflicten voorkomen. Elk partner heeft verschillende behoeften, communicatiestijlen en problemen. Wanneer de problemen te lang aanslepen, kan nodig zijn om hulp te zoeken. Een relatiepsycholoog kan je kan hierin ondersteuning bieden.
Er wordt vanuit verschillende hoeken naar jullie relatie gekeken. Waar het stroef loopt en welk aandeel elke persoon daarin heeft. Als koppel krijgen jullie de ruimte om jullie verhaal, beleving, emoties en wensen met elkaar te delen. Doorheen de gesprekken  krijgen jullie meer zicht op jullie relatiegeschiedenis en hoe jullie relatie waren in je gezin van herkomst. Zo kunnen we nagaan hoe bepaalde patronen ontstaan zijn en of die relatievorm veilig of beangstigend worden ervaart.
Het doel is om meer inzicht te geven in interactieve en communicatieve processen en te weten hoe je die kunt bijsturen. Zo dat je op een constructieve manier kan communiceren.