ELP

Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft een overeenkomst goedgekeurd waardoor de verplichte ziekteverzekering zal tussenkomen in de ambulante zittingen van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen en dit voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Dit zorg- en terugbetalingsaanbod is bedoeld als aanvulling op het bestaande aanbod.

Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft een overeenkomst goedgekeurd waardoor de verplichte ziekteverzekering zal tussenkomen in de ambulante zittingen van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen en dit voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Dit zorg- en terugbetalingsaanbod is bedoeld als aanvulling op het bestaande aanbod.

De kostprijs voor een individuele sessie is voor de patiënt 11,00 € of 4,00 €, indien deze recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. Voor een groepssessie is dit steeds 2,50 €

https://psychologischezorg-nowe.be/#formulier