Gezins- en relatiepsycholoog

psychologenpraktijk voor gezinnen, kinderen, jongeren, ouders en koppels.
OVER MIJ

Anoda MBK

Opleiding

 • Master in de psychologie (VUB Brussel)
 • Bachelor in de Orthopedagogie (Hogeschool Gent)
 • Zorg voor kwaliteit via bijscholing

Lidmaatschap

 • Erkend door de psychologencommissie
 • Erkenningsnummer: 882118186

Professioneel

Naast zelfstandige praktijk, eveneens werkzaam als contextbegeleider

 • Contextbegeleider vzw Nieuwland Brugge
 • Psycholoog huisartsenpraktijk de Schorre
 • Gecertificeerd door Bikkels.nl

Aanbod

Waarschijnlijk kom je bij mijn psychologische praktijk binnen met een specifieke vraag. Aan de hand van jouw hulpvraag gaan wij samen kijken welke therapie bij jou of jullie past.

Psychologie
Kinderen – jongeren – gezinnen

Het opvoeden van kinderen is niet gemakkelijk, elk kind heeft zijn behoeften en wensen.

Groepstherapie

Veel individuele behandelingen kunnen ook groep plaatsvinden.

Relatietherapie

In elke relatie kan er spanningen en conflicten voorkomen.

Werkwijze

Waarschijnlijk kom je bij mijn psychologische praktijk binnen met een specifieke vraag. Aan de hand van jouw vraag gaan wij samen kijken welke therapie bij jou of jullie past. Denk aan systeemtherapie, cognitieve gedragstherapie of relatietherapie.

Bij een kennismakingsgesprek proberen we te achterhalen wat de oorzaak is van de klachten. Samen gaan we op zoek naar jouw eigen krachten om de situatie aan te pakken. Een kennismaking laat me ook toe om het perspectief van elk van de gezinsleden te begrijpen.

Aanmelding door de cliënt

Je kan telefonisch of via mail contact opnemen. Tijdens het telefonisch gesprek bespreken we jouw bezorgdheden, verwachtingen, wordt mijn werkwijze en visie uitgelegd

Intakegesprek om het probleem te verkennen

We maken een afspraak waar we uitgebreid zullen ingaan op de hulpvraag. Er wordt ook gekeken welke behandelingsaanbod het best aansluit op jullie hulpvraag. In onderling overleg bepalen we welke therapieaanbod het meest geschikt is voor jullie.

Professional

Tijdens de gesprekken wordt er gebruik gemaakt van systemische- en oplossingsgerechte technieken. Het probleemoplossend vermogen van het gezin wordt versterkt. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van creatieve werkvormen.

Afsluiting en evaluatie

Samen zullen we evalueren hoe de therapie verlopen is en of de hulpvraag werd beantwoord.

Wat we aanbieden

Psychologie
Kinderen – jongeren – gezinnen

Het opvoeden van kinderen is niet gemakkelijk, elk kind heeft zijn behoeften en wensen. Als ouder voel je je niet steeds zelfzeker en ervaar je
twijfels over het gedrag van het kind of je aanpak als ouder. Als er zich (psychische)problemen voordoen kan het extra belastend zijn voor heel
het gezin. Het is ook moeilijk in te schatten of een bepaald gedrag problematisch is of niet en wat de oorzaak is. Het kan dan zinvol zijn om
ondersteuning te zoeken.

Samen kijken we dat je grip krijgt op de situatie en leert omgaan met de problematiek van het kind en of uzelf. Vanuit het systeemtheoretisch
kader zoeken we samen hoe onderlinge relaties verlopen, hoe je als gezin in interactie gaat met elkaar. We vertrekken vanuit jullie krachten en
kwaliteiten om als gezin tot een oplossing te komen.
Er wordt gewerkt met opdrachten om na te gaan hoe jullie het ervaren om de zaken anders aan te pakken dan voordien.

Wat we aanbieden

Groepstherapie

Veel individuele behandelingen kunnen ook groep plaatsvinden. Mensen proberen hun vervelende gevoelens, gedachten, herinneringen en
lichamelijke sensaties onder controle te krijgen of ervan af te komen.

Het vechten tegen psychische pijn kan gestopt worden. In de groepsessies leer je je anders te verhouden tegen deze pijn die invloed heeft op je
leven. Maar dit vraagt een keuze. Wil je het proberen? Schrijf je nu in voor onze groepsessies.

Afspraken

 • Intakegesprek is vereist voor deelname om te kijken waar je in het leven vastloopt en welke patronen er ontstaan zijn
 • Minimum 4 en maximum 6 deelnemers
 • 6 wekelijkse bijeenkomsten
 • De groep wordt geleid door een psycholoog en een ervaringsdeskundige
Wat we aanbieden

Relatietherapie

In elke relatie kan er spanningen en conflicten voorkomen. Elk partner heeft verschillende behoeften, communicatiestijlen en problemen.

Wanneer de problemen te lang aanslepen, kan het nodig zijn om hulp te zoeken. Een relatiepsycholoog kan je kan hierin ondersteuning bieden. Er wordt vanuit verschillende hoeken naar jullie relatie gekeken. Waar het stroef loopt en welk aandeel elke persoon daarin heeft. Als koppel krijgen jullie de ruimte om jullie verhaal, beleving, emoties en wensen met elkaar te delen. Doorheen de gesprekken krijgen jullie meer zicht op jullie relatiegeschiedenis en hoe jullie relatie waren in je gezin van herkomst. Zo kunnen we nagaan hoe bepaalde patronen ontstaan zijn en of die relatievorm veilig of beangstigend worden ervaart.

Het doel is om meer inzicht te geven in interactieve en communicatieve processen en te weten hoe je die kunt bijsturen. Zo dat je op een constructieve manier kan communiceren.

Tarieven

 • Relatietherapie (1u): 85 euro/sessie
 • De woensdagnamiddag om 17h; 18h
 • Om te weten of u recht hebt op gedeeltelijke terugbetaling, vraagt u dit best na bij uw mutualiteit.