Project MAGIE

Welkom bij Project MAGIE - "Mijn Kwetsbaarheid is Mijn Kracht"

Wat 

Project MAGIE omarmt kwetsbaarheid als kracht door gespecialiseerde psychologische ondersteuning, specifiek ontworpen voor vrouwen die uitdagingen ondervinden binnen de reguliere hulpverlening. Onze ervaringsdeskundigen, die zelf uit jouw wijk komen, bieden herkenbare en toegankelijke hulp.

Onze missie is om psychische uitdagingen te normaliseren en kracht te putten uit persoonlijke groei en gemeenschapszin.

Voor Wie

Onze diensten zijn speciaal ontwikkeld voor vrouwen met een psychische kwetsbaarheid die binnen de reguliere hulpverlening geen passende aansluiting vinden. We richten ons op vrouwen die behoefte hebben aan een benadering die hun unieke uitdagingen erkent en hen versterkt in hun kwetsbaarheid. Onze aanpak is cultuursensitief, direct toegankelijk en onmiddellijk toepasbaar in hun dagelijks leven, waardoor we een brug slaan naar effectieve persoonlijke en gemeenschapsgerichte ondersteuning.

 

Hoe wij het doen

Project MAGIE biedt een flexibel traject van drie maanden dat voortdurend wordt geëvalueerd en, indien gewenst, verlengd. Na de initiële periode passen we de frequentie en intensiteit van de sessies aan op basis van de wensen en behoeften van de deelnemers. Vrouwen nemen actief deel aan dit proces door in samenspraak met hun mentor hun pad aan te passen.

Deelnemers krijgen toegang tot therapeutische groepssessies, mentorschap in groepsverband, en diverse workshops en activiteiten. Ons programma is ontworpen om naadloos aan te sluiten bij eventueel lopende begeleidingen, dankzij de samenwerking met andere organisaties. Deze geïntegreerde aanpak zorgt voor continue ondersteuning van jullie doelgroep.

Wij richten ons op het psychische welzijn van de mens, in een niet klinische setting, maar in een ondersteunende en gemeenschapsgerichte setting. Dit alles wordt gedaan met een aanhoudende opvolging om de voortgang en het psychisch welzijn van onze deelnemers te garanderen waar vrouwen actief bijdragen aan hun eigen herstelproces.

 

Waar en Wanneer

Onze activiteiten vinden plaats binnen de lokale gemeenschap, gebruikmakend van wijk faciliteiten om workshops en groepssessies te organiseren. Dit benadrukt onze commitment aan wijkgerichte, laagdrempelige ondersteuning.

 

Samenwerking Oproep

Project MAGIE zoekt samenwerking met organisaties die uitdagingen ervaren bij het bereiken of behouden van specifieke bevolkingsgroepen, moeite hebben met cultuursensitieve benaderingen, of taal- en cultuurbarrières binnen hun dienstverlening ondervinden.

Voor organisaties die worstelen met maximale begeleidingsduur of geconfronteerd worden met wachtlijsten, zorgt Project MAGIE voor continuïteit van zorg. Wij kunnen de begeleiding eerder starten en deze aanpassen in intensiteit en frequentie, afgestemd op de specifieke behoeften van de cliënt, om hen psychisch te versterken.

We streven ernaar om samen te werken met bestaande organisaties om deze essentiële diensten kosteloos aan te bieden. Door samen te werken kunnen we een breder netwerk van ondersteuning creëren, waardoor onze diensten toegankelijk blijven voor allen die ze nodig hebben.

Laten we samenwerken om een meer inclusieve en responsieve hulpverlening te realiseren.

Geïnteresseerd in een samenwerking of meer weten? Neem contact op voor een kennismakingsgesprek.